POZYTYWNA UWAGA::Do 26 kwietnia- zdalne nauczanie z powodu epidemii koronowirusa

Projekt "Szkoła daje szansę uczniom w Gminie Tuszyn"

"Szkoła daje szansę uczniom

w Gminie Tuszyn"

Projekt edukacyjny relizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty;

Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projektem zostały objęte następujące szkoły: SP nr 1 w Tuszynie, SP nr 2 w Tuszynie, Gimnazjum nr 1 w Tuszynie, Gimnazjum nr 2 w Tuszynie, SP w Górkach Dużych, SP w Wodzinie Prywatnym, Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym.

W ramach projektu bezpłatnie zorganizowane zostały:

I Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i socjoterapeutyczna oraz Szkolny Ośrodek Kariery

II Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: 

 • język angielski
 • przyroda/nauki matematyczno-przyrodnicze/przyrodniczo-eksperymentalne
 • zajęcia komputerowe/ICT/innowacyjne zastosowanie informatyki
 • zajęcia dotyczące poszukiwania talentów dla ucznia
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne
 • koło ortograficzne
 • koło kulturalno-teatralne
 • koło teatralno-filmowe
 • klub miłośników książki
 • koło historyczne
 • historia i tradycje regionalne
 • koło informatyczne
 • koło polonistyczne
 • przedsiębiorczość
 • biologia

III Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • język rosyjski
 • język niemiecki
 • przyroda
 • informatyka

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

 

WIARYGODNA SZKOŁA
baner wiarygodna