POZYTYWNA UWAGA::Do 26 kwietnia- zdalne nauczanie z powodu epidemii koronowirusa

Ekopracownia

nazwa zadania:    "Zielony świat" w Szkole Podstawowej w Górkach Dużych
wartość ogólna zadania:             12614,00
wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:  10614,00 

           Ze środków WFOŚiGW w Łodzi zakupiono meble do pracowni (3 regały na pomoce dydaktyczne, stoliki uczniowskie i krzesła z regulowaną wysokością - 7 kompletów, biurko nauczycielskie, kontener - szafkę pod laptop) i pomoce dydaktyczne (m.in. mikroskopy, teleskop, przenośną stacje pogody, magnetyczną mapę Polski z kompletem magnesów prezentujących różne obiekty z akresu przyrody i ekologii w Polsce, tellurium, plansze interaktywne do nauczania przyrody i ekologii zgodnie z podstawą programową kl. IV-VI, zestaw do eksperymentów przyrodniczych i plansze ścienne). Ponadto w 50% dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi zakup sprzętu audio wideo - zakupiono projektor krótkoogniskowy wraz z uchwytem, wizualizer i tablet Interwrite Learner.

 

     Ekopracownia będzie służyć do prowadzenia różnorodnych zajęć kształtujących i podnoszących świadomość ekologiczną uczniów klas 4-6 naszej szkoły, z możliwością korzystania z niej przez uczniów klas młodszych.  Wyposażyliśmy salę w stoliki i krzesła uczniowskie z regulowaną wysokością, aby dopasować je do wieku dzieci.  Możliwość regulacji wysokości stolików pozwoli także na dowolną ich konfigurację do pracy w grupach w zależności od liczebności klasy.

Ponieważ dysponujemy wieloma tradycyjnymi pomocami dydaktycznymi do nauczania przyrody i ekologii, dlatego planując ekopracownię postanowiliśmy szczególną uwagę zwrócić na wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt audiowizualny i oprogramowanie. Wykorzystanie posiadanej bazy w połączeniu z nowoczesnym sprzętem audiowizualnym  pozwoli uatrakcyjnić proces dydaktyczny. Aby zminimalizować koszty, zamontowaliśmy białą tablicę suchościeralną i projektor na uchwycie ściennym oraz zakupiliśmy tablet Interwrite Learner współpracujące z laptopem pozostającym obecnie na wyposażeniu szkoły. Zestaw ten umożliwi pracę na tablicy suchościeralnej jak na tablicy interaktywnej. Do komputera można będzie też podłączyć mikroskop z kamerą umożliwiający obserwację przez uczniów obrazu mikroskopowego na tablicy oraz wykonywanie zdjęć i  filmów. Tablica służyć będzie także jako zwykły ekran projekcyjny do wyświetlania filmów i prezentacji.

Nauczyciele prowadzący zajęcia będą mogli wykorzystać możliwości, jakie dają multibooki, czyli multimedialne podręczniki dla nauczyciela z ćwiczeniami do wykorzystania na tablicy interaktywnej.  Ponieważ szkoła dysponuje  bezprzewodowym  Internetem,  na zajęciach będzie można także korzystać z zasobów edukacyjnych różnych stron WWW.

Praca z tabletem umożliwi m.in. wykonywanie notatek na materiale przygotowanym przez nauczyciela, wyświetlanie i rozwiązywanie testów i zadań.

Uczniowie będą mogli samodzielnie sporządzać preparaty bądź pracować z gotowymi  preparatami na mikroskopach szkolnych. Do prezentacji różnorodnych obiektów pozyskanych np. podczas lekcji w terenie służyć będzie wizualizer (również współpracujący z komputerem). Zapisane efekty pracy będzie można otwierać w dowolnym momencie, by wykorzystać je do utrwalania zagadnień lub zaprezentować na tablicy służącej jednocześnie jako ekran projekcyjny.  Tablet, rzutnik, wizualizer, nowoczesne mikroskopy iteleskop są innowacyjnymi elementami wyposażenia.

Stanowisko nauczyciela stanowić będzie biurko i szafka – kontener  pod laptop. Zakupione szafy segmentowe przeszklone służą do ekspozycji okazów i do przechowywania eksponatów. 

Wyposażona w nowoczesne środki dydaktyczne i audiowizualne pracownia stanowi szkolne centrum edukacji ekologicznej. Odbywać będą się w niej nie tylko zajęcia z przyrody, ale w miarę potrzeb również edukacja przyrodnicza w kl. I-III. Planujemy wykorzystanie ekopracowni na zajęciach z innych przedmiotów w przypadku realizacji tematów nawiązujących do tematyki ekologicznej, np. poznawanie słownictwa na j. angielskim czy wyszukiwanie informacji o materiałach ekologicznych na technice lub też poszukiwanie wrażeń artystycznych związanych z przyrodą na plastyce czy muzyce.

W pracowni swoją działalność prowadzić będzie Koło Przyrodnicze klas IV-VI, Koło Turystyczno Krajoznawcze i Klub Miłośników Roślin klas I-III. Realizowane będą w niej projekty edukacyjne, spotkania z rodzicami, lekcje pokazowe.

Starsi uczniowie na zajęciach Koła Przyrodniczego przygotują konkurs o tematyce ekologicznej  dla uczniów młodszych. Planujemy także przygotowywać prelekcje o tematyce ekologicznej i zapraszać na nie rodziców.

Hasło  przewodnie naszych działań w roku szkolnym 2016/17  to „Żyj z przyrodą w zgodzie”.

 www.zainwestujwekologie.pl


sprawozdanie_z_osiagniecia_efektu_ekologicznego_zadania.doc

WIARYGODNA SZKOŁA
baner wiarygodna