Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2018/19. Życzymy Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom wielu sukcesów i zadowolenia z podejmowanych działań!

Galeria

KONKURS WIEDZOWY "Woda w każdej postaci"

konkurs odbył się w Gimnazjum nr 2

Ilość zdjęć: 15

WIARYGODNA SZKOŁA