Świętujmy 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę!

Galeria

Ekopracownia

Zdjęcia dotyczą zajęć prowadzonych w ekopracowni lub przy użyciu pomocy dydaktycznych i sprzętu zgromadzonego dzięki realizacji zadania "Zielony Świat" w Szkole Podstawowej w Górkach Dużych w r. szk. 2016/17 - dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Ilość zdjęć: 12

WIARYGODNA SZKOŁA