Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2018/19. Życzymy Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom wielu sukcesów i zadowolenia z podejmowanych działań!

Kadra

Elżbieta Wojna

Funkcja: Dyrekcja, Wychowawca, Nauczyciel

dyrektor szkoły, nauczyciel: język polski,

Barbara Nawrot-Pietras

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel: matematyka,technika

Mirosława Wojna

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel: matematyka, przyroda,informatyka, geografia

Agnieszka Jach

Funkcja: Pedagog, Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel: oddział przedszkolny

Anetta Oleksiewicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel:plastyk

Joanna Zajdler

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel, Bibliotekarz

nauczyciel: język angielski kl.1-3

Katarzyna Wróblewska

Funkcja: Logopeda, Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel: język angielski kl.4-8

Magdalena Michaś

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel: wychowanie fizyczne, oddział przedszkolny

Bogusław Bereżny

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel: muzyka, rytmika, wychowanie fizyczne

Katarzyna Arkusińska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel: język angielski

Marta Grzeszczyk

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel: biologia, chemia

Dorota Madaj

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel: historia

Czesława Pach

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel: religi, wdż

Teresa Krakus

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel: religia kl. 0-3

ks. Andrzej Michalak

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel: religia kl. 4-8

Jacek Grąbkowski

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel: fizyka

Małgorzata Dobrowolska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel: język niemiecki

Beata Sitek

Funkcja: Nauczyciel

Marzena Sobkiewicz

Funkcja: Administracja

Krystyna Gabara

Funkcja: Pracownik obsługi

Andrzej Ender

Funkcja: Pracownik obsługi

Agnieszka Jach Magdalena Michaś

Funkcja: Nauczyciel

WIARYGODNA SZKOŁA