Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2018/19. Życzymy Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom wielu sukcesów i zadowolenia z podejmowanych działań!

Przedmioty

muzyka

Nauczyciel: Bogusław Bereżny

Klasy: VI, IV, VII, V

WIARYGODNA SZKOŁA