Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2018/19. Życzymy Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom wielu sukcesów i zadowolenia z podejmowanych działań!

Przedmioty

geografia

Nauczyciel: Mirosława Wojna

Klasy: VII

WIARYGODNA SZKOŁA