Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2018/19. Życzymy Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom wielu sukcesów i zadowolenia z podejmowanych działań!

Przedmioty

informatyka

Nauczyciel: Mirosława Wojna

Klasy: IV, VII

WIARYGODNA SZKOŁA