Szkoła Podstawowa im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych
http://szkolagorki.pl

10 lutego 2019 22:18 | Aktualności

"Dobrze Cię widzieć"

W przeddzień ferii zimowych, w dniu 08.02.2019 r. w ramach akcji "Dobrze Cię widzieć" wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali kamizelki odblaskowe. 

„Dobrze cię widzieć” to ogólnopolska kampania społeczna – realizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga” – której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży.Troska o bezpieczeństwo dzieci na drogach powinna prowadzić do kształtowania takich nawyków i zachowań wśród dzieci, aby w przyszłości, jako młodzi ludzie potrafili bezpiecznie i mądrze uczestniczyć w ruchu drogowym.

Podjęte działania, powinny przyczynić się do wyrobienia postawy wyrażającej się poprzez następujące elementy:

Kampania "Dobrze Cię widzieć" współfinansowana jest przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, a jej ambasadorem jest popularny aktor - Cezary Pazura.

Zdjęcia: