Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2018/19. Życzymy Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom wielu sukcesów i zadowolenia z podejmowanych działań!

Komunikaty

28 września 2018 11:36 | Komunikaty

Lekki tornister

Drodzy Rodzice! Zgodnie z zaleceniem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego nasza szkoła włącza się do akcji „Lekki tornister”. Akcja ma na celu uświadomienie dorosłym i dzieciom, że nadmiernie przeładowane plecaki dzieci to...

czytaj więcej »

29 sierpnia 2016 11:17 | Komunikaty

"Zielony Świat" w Szkole Podstawowej w Górkach Dużych

W czerwcu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi został złożony wniosek w ramach konkursu "Nasza Eko-pracownia".Po pozytywnym rozpatrzeniu na posiedzeniu Zarządu, została przyznana dotacja w wysokości 10 614,00zł., która przeznaczona będzie na...

czytaj więcej »

09 lutego 2016 12:09 | Komunikaty

PODZIĘKOWANIE

RODZICE I GRONO PEDAGOGICZNE PRZY SP w GÓRKACH DUŻYCH W DNIU 6 LUTEGO PRZYGOTOWALI BAL KARNAWAŁOWY. DOCHÓD Z IMPREZY PRZEZNACZONY JEST NA ZAKUP KSEROKOPIARKI. DZIĘKUJEMY p. BURMISTRZOWI I STRAŻAKOM OSP w WOLI KAZUBOWEJ ZA UDOSTĘPNIENIE SALI, A WSZYSTKIM UCZESTNIKOM BALU DZIĘKUJEMY...

czytaj więcej »

WIARYGODNA SZKOŁA